Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Univerzitet u Lleidi: Rektorat
Univerzitet u Lleidi: Rektorat

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog osoblja na na Univerzitetu u Lleidi

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti, nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su mašinstvo, hemija i IT. Kvota za studente je 3. Kvota za nastavno osoblje je 1. 

Zainteresovani studenti i nastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Lleidi treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prihvatljivi su univerzitetski certifikati za mobilnost koji su besplatni. Svi zaiteresovani studenti treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju putem maila international@unmo.ba kako bi položili test.

Mail namjere za nastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Korisni linkovi:
Za dolazne studente: http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/erasmus.html
Prvi ciklus: http://www.udl.cat/en/studies/studies_all.html
Drugi ciklus: http://www.udl.cat/estudis/poficials_eng.html
Politehnika: http://www.eps.udl.cat/ca/info_per/exchange_students/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 11.03.2019. godine.