Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Kirklareli Univerzitet - ulaz
Kirklareli Univerzitet - ulaz

Mevlana program razmjene na Kirklareli Univerzitetu

U sklopu Mevlana programa razmjene, studenti i akademsko osoblje mogu aplicirati za razmjenu u 2019-2020 akademskoj godini na Kirklareli Univerzitetu, Republika Turska.

Studenti i nastavno osoblje mogu aplicirati na sve oblasti društvenih i humanističkih nauka. Kvota za studente je 2 po oblasti dok je kvota za nastavnike je dva po oblasti.

Uslovi prijave za studente:
- Prosjek ocjena za studente na dodiplomskom studiju prosjek ocjena mora biti veći od 8.50.
- Prosjek ocjena za studente master ili doktorskog studija moraju imati prosjek ocjna veći od 9.00.

Studenti treba da pošalju:
- Aplikacijski formular
- Informacijski formular za studente
- Prepis ocjena
- Kopija pasoša (stranica sa slikom)
- Certifikat o znanju turskog/engleskog jezika. Minimalni rezultat ispita jezika (turskog ili engleskog) mora biti 50% od 100%. Za studente Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prihvatljivi su univerzitetski certifikati za mobilnot koji su besplatni. Svi zaiteresovani studenti treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju putem maila international@unmo.ba kako bi položili test.
Studenti koji su u fazi pripreme master radova i doktorskih disertacija ne mogu aplicirati na program. Stipendija pokriva period od jednog semestra. Ukoliko student zeli da na razmjeni ostane dva semestra, drugi semester neće biti pokriven stipendijom. Studenti ne smiju biti Državljani Republike Turske niti primati stipendiju Republike Turske.

Uslovi za apliciranje za nastavnike:
- Nastavnici moraju biti stalno uposlenici Univerziteta u zvanju docenta.
Aplikacijski dokumenti za akademso osoblje:
- Informacijski formular za akademsko osoblje
- Formular za mobilnost
- CV na engleskom jeziku
- Dokaz o poznavanju engleskog jezika
- Kopija pasoša (stranica sa slikom)
- Akademski portofolio

Dokumenti potrebni za apliciranje se šalju u PDF putem maila mevlana@klu.edu.tr do 22.02.2019.

Više informacija na: http://mevlana.klu.edu.tr/dil/en