Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Pad berlinskog zida
Pad berlinskog zida

Međunarodna ljetna škola “Evropske integracije nakon pada Berlinskog zida”

Šesta po redu Međunarodna ljetna škola na temu “Europske integracije nakon pada Berlinskog zida” će se održati na Univerzitetu u Sarajevu. Škola ja posvećena tridesetoj godišnjici pada Berlinskog zida 1989. godine. Ljetna škola će se održati u periodu od 16.09. do 22.09. 2019. godine.

Ljetna škola 2019. godine će se baviti problemom evoluiranja evropskog društva posebno u postkomunističkim zemljama uključenim u proces evrointegracija, raspravljati će se o evropskim modelima demokratije i socijalne pravde, procesu evropskih integracija, postkomunizmu i demokratiji u tranziciji, nacionalizmu, transnacionalizmu i kozmopolitanizmu te drugim sličnim temama koje su važne za Evropsko društvo.


Državljani zemalja zapadnog Balkana - BH, Srbije, Makedoniije, Crne Gore, Albanije i Kosova - oslobodjeni plaćanja upisnine.

Dokumenti koji su potrebni za aplikaciju su
- CV
- Kopija lične karte ili pasoša
- Motivaciono pismo na temu: Zašto želim pohađati ljetnju školu Propitivanje kulture tolerancije? (minimalno 300 riječi)

Online aplikacije i više informacija na: http://www.summerschoolbicocca.com/19-tolerance.php

Kontakt e-mail: summerschool.tolerance@gmail.com

Krajnji rok za prijavu je 10. juni 2019. godine.

Univerzitet je partner na projektu ljetne škole i planirano je da polaznici provedu jedan dan na Univerzitetu „Džemal Džemal Bijedić“ u Mostaru.