Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obilježen Međunarodni dan maternjeg jezika 2019

U četvrtak, 21. februara 2019. godine, u organizaciji Odsjeka za bosanski jezik i književnost Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Centra za kulturu Mostar, obilježen je Međunarodni dan maternjeg jezika.

Veliki broj okupljenih imao je priliku poslušati izlaganje prof. dr. Dijane Hadžizukić na temu „Historijat bosanskohercegovačke književnosti“, te izlaganje doc. dr. Edima Šatora o ulozi i značaju Maka Dizdara i Alije Isakovića u reafirmaciji bosanskog jezika. U programu su učestvovale i prof. Selma Aškraba, studentica II ciklusa studija i Maida Husnić, studentica I studija Odsjeka za bosanski jezik i književnost, koje su interpretirale odabrane stihove iz zbirke „Kameni spavač“ Maka Dizdara. Moderatorica programa bila je prof. Amila Mahmić, studentica II ciklusa studija Odsjeka za bosanski jezik i književnost.

Upravo Odsjek za bosanski jezik i književnost Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, kao jedina katedra u Hercegovini na kojoj se izučava bosanski jezik, bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost, ovim i sličnim događajima nastavlja kontinuirano raditi na obrazovanju novih kadrova, prateći savremene naučne tokove.

“Međutim, jezik svjedoči o našem postojanju. Najtačnije, najpouzdanije, najbolje. Mi progovaramo da bismo jedno drugom posvjedočili sebe i njega. Ili šutimo i tom šutnjom kazujemo više nego što bismo mogli riječima. I to su čuda jezika." (Dževad Karahasan)