Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Izmjena i dopuna Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini - drugi upisni rok.

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta, broj: 101-1983/19 od 29.08.2019. godine o povećanju upisne kvote na Fakultetu informacijskih tehnologija i univerzitetskom studiju Poslovna informatika, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje izmjenu i dopunu Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini - drugi upisni rok.