Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnosti razmjene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja Univerziteta za ljetni semestar 2018/19

U sklopu KA 107 Erasmusplus akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, nastavnici i administrativno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju na razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji za ljetni semestar akademske 2018/19.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Univerzitet u Almeriji, Španija – oblasti pravo, poljoprivreda, okoliš, jezici, marketing, finasije – studenti prvog ciklusa (1)
Univerzitet u Ankoni – poljoprivreda, prirodne nauke, biznis i administracija, građevina, mašinstvo i IT - studenti prvog i drugog ciklusa (3), nastavno (1) i administrativno osoblje (2)
Univerzitet Claude Bernard 1 u Lionu – građevina, obrada hrane, biznis i administracija, hemijski inžinjering, tehnologija zaštite okoliša, mašistvo, ektroenergetika – studenti prvog ciklusa (4)
KU Lueven, Belgija – građevina, mašinstvo – studenti drugog i trećeg ciklusa (2), administrativno osoblje (1)
Univerzitet u Granadi - sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog, drugo i trećeg ciklusa (2)
Univerzitet u Lledi, Španija – hemijski inžinjering, tehnologija zaštite okoliša, mašinstvo, elektroenergetika – studenti prvog i drugog ciklusa (2), student trećeg ciklusa (1), nastavno osoblje (1)
Saraland Univerzitet – njemački jezik, engleski jezik i pravo - studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (2), nastavno osoblje (1)
Univerzitetski koledž poduzetništva i administracije u Lublinu – biznis i administracija, menadžment, finansije i računovodstvo, IT, studenti prvog ciklusa (1), administrativno osoblje (1)
Wszechnica Polska Univerzitet u Varšavi – engleski jezik – studenti prvog ciklus (1), nastavno osoblje (1)

Oblasti koje Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru nudi dolaznim studentima na engleskom jeziku, te iz kojih se može ostvariti mobilnost, su: pravo, biologija, sociologija, hemija, psihologija, sport, poljoprivreda, engleski jezik, informacijske tehnologije, građevina, mašinstvo i ekonomija.

Svi zainteresovani studenti, nastavno i administrativno osoblje koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno i administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na angleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 22.10.2018.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

Linkovi_za_partnerske_Univerzitete.pdf