Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Poziv za upis kandidata / polaznika programa cjeloživotnog učenja iz oblasti kulturnog turizma

U sklopu realizacije Erasmus+ projekta CULTURWB (Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim naslijeđem i kulturnim turizmom) kojeg finansira Evropska komisija, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje POZIV
za upis kandidata / polaznika programa cjeloživotnog učenja iz oblasti kulturnog turizma.

Krajnji rok za prijavu je 31. 10. 2018. godine.


Broj kandidata / polaznika je ograničen.
Više informacija o projektu možete dobiti na web stranici https://culturwb.pmf.uns.ac.rs/
Za sva dodatna pitanja u vezi sa programom možete se obratiti Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru na broj 036 / 514 -910 ili na email adresu: ef@unmo.ba

 

Poziv za LLL 2018 CULTURWB.pdf