Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Dodjela nagrada najboljim studentima FBiH

U ponedjeljak, 11. 12. 2018. godine u Mostaru održana je svečana dodjela nagrada najboljim studentima u Federaciji BiH u akademskoj 2017/2018. godini, a u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Ministrica prof. dr. Elvira Dilberović uručila je nagrade za 71 najboljeg studenta/icu, koje su nominirali fakulteti koji djeluju u sastavu javnih visokoškolskih institucija u FBiH - Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, te Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru i Sveučilište u Mostaru.

Upućujemo iskrene čestitke svim nagrađenim studentima, a posebno studentima našeg Univerziteta:

Almedin Bajramović - Mašinski fakultet
Dženana Eglenović - Građevinski fakultet
Maida Husnić - Fakultet humanističkih nauka
Amil Brković - Pravni fakultet
Selma Hajrić - Agromediteranski fakultet
Irna Peco - Nastavnički fakultet
Šahzudin Mahmić - Fakultet informacijskih tehnologija
Tajma Taso - Ekonomski fakultet