Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
STINT - logo
STINT - logo

Održan treći trening o internacionalizaciji visokoškolskih ustanova u okviru STINT projekta

U sklopu međunarodnog projekta „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini" (Strenghtening of Internationalization in Bosnia and Herzegovina Higher Education-STINT) u periodu od 17.10.2017. godine do 21.10.2017.godine na Buckinghamshire New Univerzitetu Uxbridge, London, održana je treća radionica o internacionalizaciji visokoškolskih ustanova.

Na trodnevnoj radionici predstavnici Bucks New Univerziteta predstavili su internacionalizaciju kroz prezentacije na teme: Kvaliteta i standardi, Istraživanje i internacionalizacija, Međunarodni projekti, Internacionalizacija i upravljanje finansijama, Osiguranje kvaliteta, Međunarodna strategija i međunarodni projekti.

Na ovaj način predstavnici BiH univerziteta mogli su da steknu dojam o jednom potpuno drugačijem sistemu internacionalizacije okrenutom ka marketingu, sa ciljem naglašene ekonomske održivosti.

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, na ovoj radionici, predstavljali su generalni sekretar Sanda Jelin Kajan i referent za osiguranje kvaliteta i ECTS Alim Abazović.