Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Mobilnost
Mobilnost

Dan međunarodne saradnje na UNMO

U srijedu 18.10.2017 od 12:00 do 14:00 u Amfiteratru broj 1 na Ekonomskom fakultetu održati će se Dan međunarodne saradnje tokom kojeg će se predstaviti programi razmjena na koje studenti, nastavno i administrativno osoblje Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru mogu da apliciraju.

Bit će predstavljeni svi univerziteti sa kojima Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru ima saradnju u okviru Erasmus+ programa razmjene. Studenti koji su bili na razmjeni će da prezentuju svoje iskustvo boravka na univerzitetima koji su im bili domaćini tokom njihovog perioda mobilnosti.

Predstavnici Politehničkog Univerziteta u Ankoni i Univerziteta Nova de Lisboa iz Lisabona će biti prisutni na Danu međunarodne saradnje i moći će studentima da pruže sve potrebne informacije.

Takođe će biti predstavljeni Mevlana program razmjene i CEEPUS program.