Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO), prema potpisanom Memorandumu o saradnji, provode projekat „University and gender mainstreaming“ (UNIGEM), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva,  sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetimau Bosni i Hercegovini i regiji.

U projektu učestvuje 17 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Usvojeni dokumneti na UNMO: 

Održana Međunarodna konferencija ,,Uprkos stra...

Konferencija je održana u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu 6. i 7.  maja 20202. ...

UNIGEM trening o rodnoj ravnopravnosti i implem...

U Sarajevu od 15. do 18.3.2022. godine, u organizaciji TPO fondacije, održan je ...

Poziv za Međunarodnu konferenciju "Uprkos strah...

U sklopu projekta UNIGEM, gdje je Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru jedan o ...

Osnovano Vijeće za ravnopravnost spolova i usvo...

Na sjednici Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mlostaru održanoj 29.12.2021. ...