Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor nastavnika u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Održano predavanje sa radionicom “Rodna perspek...

Predavanje sa diskusijom “Rodna perspektiva u nauci i obrazovanju na Univerzitet ...

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvj...

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zva ...

Potpisan Sporazum o saradnji Univerziteta „Džem...

Rektorica Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović ...