Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na Univerz...

Oblasti na koje se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. U ovoj mreži iz BiH, je još uključen i Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni Burč Univezitet. Kvota dodjeljenj Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru je 1 (jedan).

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertac...

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Sanje P ...

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvj...

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbra ...

“Drugi zeleni dan” i humanitarna akcija za obol...

Na Agromediteranskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizov ...