Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Webinar o praksi za studente Univerziteta “Džem...

Projekat omogućava stažiranje u međunarodnim kompanijama, novčana naknada za putovanje, smještaj, osiguranje, finansijski doprinos do 500 EUR/mjesečno kao i praktičnu podrška Workspace Europe tima.

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na Univerz...

Oblasti na koju se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku - nastavno osoblje (3)

Fondacija Armanov zagrljaj dodijelila nagrade n...

U rektoratu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru upriličena je dodjela nagrada za pet najboljih studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Dodjeli nagrada prisustvovali su Sanjin i Adisa Hadžiomerović, osnivači Fondacije “Armanov zagrljaj“, rektorica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju prof. dr. Rijad Novaković, prorektor za nauku i naučno-istraživački rad doc. dr. Emir Nezirić, predsjednik Unije studenata Kenan Begović, te nagrađeni studenti.

Rektorska konferencija/Rektorski zbor posvećen ...

U rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana je sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine kojom je predsjedavao prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.

Na sjednici je razmatrana inicijativa za održavanje više rasprava i simpozija o razvoju visokog obrazovanja i cjelokupne perspektive visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Članovi Rektorske konferencije su razgovarali i o Zakonu o visokom obrazovanja i utjecaju istog na rad univerziteta u Bosni i Hercegovini.