Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata i nastavnika u lje...

Nominovati se mogu samo redovno upisani student kao i stalno uposleni nastavnici najmanje u zvanju docenta. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Ambasador Arapske Republike Egipat posjetio Uni...

Ambasador Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini Nj. e. Yasser Sorour je 21. 11. 2021. godine posjetio Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, gdje se susreo sa rektoricom prof. dr. Alenom Huseinbegović i prorektorima: prof. dr. Azrom Špago, prof. dr. Rijadom Novakovićem.

Prorektorica Špago prisustvovala obilježavanju ...

Prorektorica za naučno-nastavna pitanja Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prof.dr. Azra Špago prisustvovala je obilježavanju 30. godišnjice formiranja 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

KONKURS za reizbor nastavnika u zvanje docent

K O N K U R S

ZA REIZBOR

Nastavnika u zvanju docent za područje: Društvene nauke, polje: Informacijske i komunikacijske nauke, grana: Komunikologija, 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa (Fakultet humanističkih nauka).