Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

OBAVIJEST: Smještaj studenata primljenih po ran...

Redovni studenti koji su primljeni prema rang listi za smještaj i ishranu u akad ...

Konkurs za ponovni izbor (reizbor)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Spisak primljenih studenata u Studentski centar...

Konkursom objavljenim dana 6. 6. 2022. godine u dnevnom listu Dnevni Avaz predvi ...

Obavještenje o provedenom postupku javne nabavk...

U postupku javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o ...