Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Pravo (opće)

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bakalauerat/bachelor prava

Naziv studijskog programa

Diplomski studij: Krivično pravo

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Magistar prava

Naziv studijskog programa

Diplomski studij: Građansko pravo

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Naziv studijskog programa

Studij III ciklusa: Evropsko pravo

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

III ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje