Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Dizajn proizvoda

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bakalauerat/bachelor mašinstva

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Energetika

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bakalauerat/bachelor mašinstva

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Kompjuterski inžinjering

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bakalauerat/bachelor mašinstva

Naziv studijskog programa

Diplomski studij: Kompjuterski inžinjering

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, IV semestara – 120 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Master mašinstva

Naziv studijskog programa

Diplomski studij: Obnovljivi izvori energije

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, IV semestara – 120 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Master mašinstva

Naziv studijskog programa

Diplomski studij: Dizajn proizvoda

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, IV semestara – 120 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Master mašinstva