Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Naziv studijskog programa

Akademski diplomski studij: Historija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Magistar historije sa naznakom smjera

Naziv studijskog programa

Akademski diplomski studij: Njemački jezik i književnost

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Magistar njemačkog jezika

Magistar njemačke književnosti

Naziv studijskog programa

Akademski diplomski studij: Bosanski jezik i književnost

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Naziv studijskog programa

Akademski diplomski studij: Turski jezik i književnost

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Naziv studijskog programa

Akademski diplomski studij: Komunikologija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Magistar komunikologije

Naziv studijskog programa

Akademski diplomski studij: Engleski jezik i književnost

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Magistar engleskog jezika sa naznakom smjera