Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Njemački jezik i književnost

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Profesor njemačkog jezika i književnosti

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Engleski jezik i književnost

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Profesor engleskog jezika i književnosti

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Historija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Profesor historije

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Komunikologija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bakalauerat/bachelor komunikologije

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Profesor bosanskog, hrvatskog ili srpskog jezika i književnosti

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij: Turski jezik i književnost

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Profesor turskog jezika i književnosti

Naziv studijskog programa

Dvopredmetni studijski program Bosanski jezik i književnost i komunikologija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Naziv studijskog programa

Dvopredmetni studijski program Engleski jezik i književnost i njemački jezik i književnost

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje