Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Naziv studijskog programa

Akademski dodiplomski studij

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bachelor poslovne ekonomije

Naziv studijskog programa

Stručni dodiplomski studij

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VI semestara – 180ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bachelor poslovne ekonomije

Naziv studijskog programa

Poslovna ekonomija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Magistar poslovne ekonomije iz pripadajuće oblasti

Naziv studijskog programa

Zajednički master studij sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 120 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Master poslovne ekonomije iz pripadajuće oblasti

Naziv studijskog programa

Doktorski studij - Globalno poslovanje i finansije

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

III ciklus – 180 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje