Univerzitet Dzemal Bijedi

Loading...

Skip to the content

Name of the study program

Poslovna informatika

Duration of the cycle and number of ECTS credits

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Academic title

Bakalaureat/ bachelor poslovne informatike

Name of the study program

Dizajn interijera

Duration of the cycle and number of ECTS credits

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Academic title

Bakalauerat/bachelor Dizajner interijera

Name of the study program

Zdravstvena njega

Duration of the cycle and number of ECTS credits

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Academic title

Bachelor medicinska sestra / tehničar – Bachelor (BSc) Nursing sa odgovarajućim usmjerenjima:

- opće sestrinstvo

- anestetičar-asistent

- njega internističkih bolesnika

- njega hirurških bolesnika

Za usmjerenje Fizioterapija: Bachelor fizioterapeut – Bachelor (BSc) Fizioterapije

Name of the study program

Turizam

Duration of the cycle and number of ECTS credits

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Academic title

Bakalauerat/bachelor menadžmenta u turizmu

Name of the study program

Politehnika

Duration of the cycle and number of ECTS credits

III ciklus – 180 ECTS bodova

Academic title

Doktor tehničkih nauka sa navedenim usmjerenjima iz oblasti: Građevinarstvo, Informacijske tehnologije, Mašinstvo

Name of the study program

Akademski dodiplomski studij: Povrtlarsko-cvjećarski

Duration of the cycle and number of ECTS credits

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Academic title

Bakalauerat/bachelor inžinjer poljoprivrede sa naznakom oblasti studijskog programa

Name of the study program

Akademski dodiplomski studij: Voćarsko-vinogradarski

Duration of the cycle and number of ECTS credits

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Academic title

Bakalauerat/bachelor inžinjer poljoprivrede sa naznakom oblasti studijskog programa

Name of the study program

Akademski dodiplomski studij: Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi

Duration of the cycle and number of ECTS credits

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Academic title

Bakalauerat/bachelor inžinjer poljoprivrede sa naznakom oblasti studijskog programa