Objavljeno: 28. aug 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 2111 puta
KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija  na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2017/2018. godini(drugi upisni rok).
Objavljeno: 13. jul 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 1366 puta
Kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, dr. sc. Rašid Hadžović, i Federalni ministar prostornog uređenja, Josip Martić, potpisali su ugovor o sufinansiranju projekta "Postavljanje energetski učinkovite termoizolacije na zgradi Rektorata Univerziteta 'Džemal Bijedić' u Mostaru". Svečanom potpisivanju Ugovora prisustvovao je i rektor Univerziteta prof. dr. Sead Pašić.
Objavljeno: 25. sep 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 632 puta
Obavještavaju se studenti, upisani u prvu godinu studija u akademskoj 2017/2018. godini, na organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, da će se manifestacija "Brucoški sat" održati u ponedjeljak 02.10.2017. godine, sa početkom u 11:00 sati, u Sportskoj dvorani „Midthat Hujdur-Hujka" u Kampusu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Nakon manifestacije „Brucoški sat" studenti su dužni se uputiti na svoje fakultete/organizacione jedinice, gdje će ih pozdraviti dekani odnosno voditelji studija.
Objavljeno: 25. sep 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 150 puta
Prof. Eick će biti gost predavač na Fakultetu humanističkih nauka, Odsjeku za engleski jezik i književnost. Studenti Odsjeka za engleski jezik i književnost će takođe imati priliku da slušaju predavanja Michael J. Poage-a, koji na Univerzitetu boravi u okviru programa Poets in Residence.
Objavljeno: 18. sep 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 489 puta
Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova BiH za 2017.godinu na poziciji "Tekući transferi i grantovi". Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti nauke putem javnоg konkursa i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima. Najmanji iznos sredstava koji se može dodjeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 BAM a maksimalni do 30.000,00 BAM.
Objavljeno: 14. sep 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 127 puta
Univerzitet u Ljubljani bio je od 11.09. do 13.09.2017. domaćin sastanka partnera u okviru Erasmus+ projekta KLABS (Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments). Univerzitet "Džemal Bijedić” u Mostaru je partner na ovom projektu i u Sloveniji UNMO su predstavljali prof.dr. Elvir Zlomušica, prof.dr. Sead Pašić i prof.dr. Maja Popovac, prof.dr. Merima Isović i doc.dr. Zanin Vejzović.
Objavljeno: 1. sep 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 222 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-481/17 od 30.8.2017. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.
Objavljeno: 15. aug 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 1600 puta
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 101-1742/17  i broj: 101-1743/17 od 13. 7. 2017.   godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje K O N K U R S za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima-organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".