Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,17 KB)


BH Telecom

Objavljeno: 19. jul 2016. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 124 puta
Na osnovu člana 188. stav (3) Statuta i članova 19. stav (2) i 20. stav (1) Pravilnika o radu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Univerziteta broj: 100-1586/16 od 13.7.2016. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta
Objavljeno: 19. jul 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 280 puta
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 101-1444/16 od 2.7.2016. godine, 101-1601/16, 101-1602/16 od 14.7.2016. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje KONKUR za izbor u zvanja na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru po organizacionim jedinicima.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz".
Objavljeno: 15. jul 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 781 puta

U petak, 9.9.2016. godine sa početkom u 14:00, u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, održati će se javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Anise Trbonja-Omanić pod nazivom Kauzativni glagoli u njemačkom i bosanskom jeziku.

Pristup odbrani je Slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.

Objavljeno: 15. jul 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 575 puta

U petak, 26.8.2016. godine sa početkom u 11:00, u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, održati će se javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Lejle Žujo-Marić pod nazivom Svjedočenje kao poetički okvir bošnjačkog romana s ratnom tematikom.

Pristup odbrani je Slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.


Objavljeno: 7. jul 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 128 puta
GEOWEB je Erasmus+ projekat koji za opšti cilj ima modernizaciju visokog obrazovanja u oblasti geodezije a sve u cilju podrške održivom razvoju u Albaniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini kao i olakšanu integracije ovih zemlje u Evropsku Uniju. Koordinator projekta je Kraljevski institut za tehnologiju iz Štokholma, dok je lokalni koordinator ispred Univerziteta Đani Rahimić sa Građevinskog fakulteta.
Objavljeno: 29. jun 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 161 puta
Dr. Jerry Daday sa Univerziteta zapadnog Kentakija je u petak, 24.06.2016. posjetio Univerzitet. U razgovoru sa Rektorom, prof. dr. Seadom Pašićem i prorektorom za medjunarodnu saradnju prof. dr. Majom Kazazić, dr. Daday je predstavio program „Godina BiH na Univerzitetu zapadnog Kentakija". 
Objavljeno: 24. jun 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 786 puta

U četvrtak, 14.7.2016. godine sa početkom u 11:00, u zgradi Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, održati će se javna odbrana doktorskog rada mr.sc. Selme Čengić pod nazivom "doprinos razvoju agregiranih indikatora u upravljanju vodama".


Objavljeno: 15. jun 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 204 puta
U petak, 15.7.2016. godine sa početkom u 14:00 u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, održati će se javna odbrana doktorske disertacije Aide Džiho-Šator pod naslovom Postmoderni književni postupak u odabranim djelima britanske književnosti.