Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (37,28 KB)


BH Telecom

Objavljeno: 20. mar 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 170 puta
Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje JAVNI KONKURS ZA UPIS PRVE GENERACIJE POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ EVROPSKOG PRAVA IZ PRAVNIH NAUKA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU.
Sve detaljne informacije o javnom konkursu možete pronaći na:     
Objavljeno: 10. mar 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 145 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 210-2-165/17 od 8.3.2017. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.
Objavljeno: 21. mar 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 32 puta
Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr.sc. Veis Šerifija, pod nazivom: „MATEMATIČKO MODELIRANJE UTICAJA KOMPONENTNIH PARAMETARA NA FIZIČKO-MEHANIČKA SVOJSTVA CEMENTNIH KOMPOZITA TIPA MALTERA"
Javna odbrana će se održati dana, 20.04.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 13.00 sati u sali P101, zgrada Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić", USRC „Mithat Hujdur-Hujka", Sjeverni logor.
Objavljeno: 20. mar 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 43 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća broj: 26-3/17 od dana 16.3.2017. godine, Ekonomski fakultet oglašava Javnu odbranu magistarskog rada kandidata Gutošić Kemala na temu: „MEĐUNARODNI MONETARNI FOND I NJEGOVA ULOGA U RJEŠAVANJU BUDŽETSKE KRIZE U BOSNI I HERCEGOVINI"

Odbrana će se obaviti dana 18.4.2017. godine (utorak) u Amfiteatru 1 Ekonomskog fakulteta u Mostaru sa početkom u 13 sati
Objavljeno: 20. mar 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 38 puta
Javna odbrana  magistarskog rada Alena Hajdarovića pod naslovom "Razvoj capp sistema za rotacione elemente u web okruženju" održati će se u utorak, 28.3.2017. godine sa početkom u 12 sati u Amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Objavljeno: 20. mar 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 41 puta
Javna odbrana doktorske disertacije mr. sc. Emira Nezirića na temu „Detekcija stanja rotacionih sistema u prisustvu grešaka sa sličnim karakteristikama vibracija” održati će se u subotu, 15.4.2017. godine sa početkom u 10 sati u Amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Objavljeno: 20. mar 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 33 puta
Javna odbrana doktorske disertacije mr. sc. Esada Bajramovića na temu "Model upravljanja ukupnim kvalitetom na visokoškolskim ustanovama” održati će se u petak, 14.4.2017. godine sa početkom u 10 sati u Amfiteatru Mašinskog fakulteta uUniverziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Objavljeno: 20. mar 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 45 puta
Javna odbrana doktorske disertacije mr. sc. Edise Nukić na temu "Procjena rizika otkaza elemenata ventilacionog sistema u izolovanim prostorijama podzemnih rudnika uglja” održati će se u četvrtak, 13.4.2017. godine sa početkom u 14 sati u Amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.