Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,17 KB)


BH Telecom

Objavljeno: 15. sep 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 101 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-394/16 od 9.9.2016. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.
Objavljeno: 27. aug 2016. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 2630 puta
KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2016/2017. godini (drugi upisni rok).
Objavljeno: 19. sep 2016. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 39 puta
Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Sanjina Hodžića pod nazivom: "Transformacioni efekti planinarsko-pješačkih tura na funkcionalne sposobnosti, morfološke karakteristike i subjektivnu procjenu tjelesnog i mentalnog zdravlja osoba srednje životne dobi” održat će se u ponedjeljak, 10.10. 2016. godine u 14 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.
Objavljeno: 16. sep 2016. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 58 puta

Ana Mijačević će braniti završni rad pod naslovom: „Odgovornost države za štetu u pravu Evropske unije",

Odbrana završnog rada će se održati u prostorijama zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, dana 11.10.2016. godine u 12 sati.

Objavljeno: 16. sep 2016. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 126 puta

Mr. sc. Sanja Kavaz Hukić će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

Javna preduzeća i tržišno nadmetanje - izazovi javnog sektora na europskom putu".

Odbrana doktorske disertacije će se održati u prostorijama zgrade Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, dana 21.10.2016. godine u 13 sati.
Objavljeno: 14. sep 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 64 puta
Odbrana doktorske disertacije kandidata  mr. sc. Adija Masle pod naslovom ‘Uloga okvira i konceptualne integracije u (de)kodiranju poruke na primjeru satiričkih vijesti' održat će se u petak, 7.10.2016. godine u 10 sati u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka. 

Objavljeno: 8. sep 2016. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 258 puta
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 101-1690/16 od 25.8.2016. godine,  Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje KONKURS za izbor u zvanja na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru po organizacionim jedinicima.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz".
Objavljeno: 5. sep 2016. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 333 puta
Preliminarna rang liste aplikanata za smještaj u Studentskom centru u akademskoj 2016/17. godini.
Rok žalbe je 3 dana od datuma objavljivanja preliminarne rang liste na oglasnoj ploči  Studentskog hotela, te na oglasnim pločama Fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.