Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,17 KB)


BH Telecom

Objavljeno: 21. jun 2016. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 30 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru broj: 130-180-1-2/276, Mašinski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.
Objavljeno: 13. jun 2016. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 4462 puta
KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2016/2017. godini.
Objavljeno: 13. jun 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 830 puta
U akademskoj 2016/2017. godini Studentski dom u Mostaru izvršit će prijem 180 studenata, državljana BiH i stranih državljana, upisanih u statusu redovnih studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prema utvrđenim kriterijima.
Objavljeno: 13. jun 2016. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 213 puta
Na osnovu članova 38. i 39. stav (3) Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa odlukom Senata Univerziteta broj: 101- 805-1/16 od 28.4.2016. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje KONKURS/NATJEČAJ za izbor 6 (šest) članova Upravnog odbora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.
Objavljeno: 24. jun 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 598 puta

U četvrtak, 14.7.2016. godine sa početkom u 11:00, u zgradi Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, održati će se javna odbrana doktorskog rada mr.sc. Selme Čengić pod nazivom "doprinos razvoju agregiranih indikatora u upravljanju vodama".


Objavljeno: 15. jun 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 60 puta
U petak, 15.7.2016. godine sa početkom u 14:00 u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, održati će se javna odbrana doktorske disertacije Aide Džiho-Šator pod naslovom Postmoderni književni postupak u odabranim djelima britanske književnosti.
Objavljeno: 13. jun 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 61 puta
U četvrtak, 14.7.2016. godine sa početkom u 11:00 u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, održati će se javna odbrana doktorske disertacije Medine Mujić pod naslovom Medijsko pozicioniranje žene u bosanskohercegovačkoj političkoj sceni.
Objavljeno: 13. jun 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 53 puta
U utorak, 12.7.2016. godine sa početkom u 11:00 u amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, održati će se javna odbrana doktorske disertacije Muamera Peljto na temu " Poboljšanja i koristi certificiranog sistema upravljanja kvalitetom u malim i srednjim preduzećima u BiH”
Objavljeno: 13. jun 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 67 puta
U četvrtak, 14.7.2016. godine sa početkom u 14:00 u amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, održati će se javna odbrana doktorske disertacije Edima Šatora pod naslovom Jezik i stil Skendera Kulenovića.
Objavljeno: 9. jun 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 77 puta
U srijedu, 13.7.2016. godine sa početkom u 10:00 u velikoj učionici Agromediteranskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, održati će se javna odbrana doktorske disertacije Vedrane Komlen na temu „Mikrobiološka aktivnost zemljišta, zdravstveno stanje i kvalitet paradajza u različitim sistemima uzgoja".