Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (45,36 KB)


BH Telecom

Objavljeno: 23. nov 2016. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 100 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Građevinskog  fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić”  u Mostaru broj: 120-8-10/16 od dana, 18.11.2016.g. ,  Građevinski  fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru  raspisuje Konkurs za izbor dekana Građevinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.

Objavljeno: 7. dec 2016. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 36 puta
Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, prof. dr. Sead Pašić i v.d. dekana Ekonomskog fakulteta van. prof. Azra Bajramović prisustvuju Kick-off sastanku Erasmus+ Projekta „Strengtening Capacities for Tourism Changes in Western Balkan: Building Competences for Quality Menagement of Heritage and Cultural Tourism- CULTURWB", koji se održava na Univerzitet u Novom Sadu od 7. do 10. decembra 2016. godine. 
Objavljeno: 5. dec 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 46 puta
Sastanak konzorcijuma projekta "Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustavama u Bosni i Hercegovini" (skraćeno STINT) u okviru Erasmus+ programa je održan od 30.11. do 04.12.2016. godine na Buckinghamshire New University. Na sastanku je ispred Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru prisustvovala prof. dr. Maja Kazazić, prorektor za međunarodnu saradnju.
Objavljeno: 2. dec 2016. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 76 puta
 
Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, 1. 12. 2016. godine, primio je u zvaničnu posjetu gdina. Nj.E. Haldun Koç, Ambasadora Republike Turske  u Bosni i Hercegovini  i Ayse Selcan Sanli, generalnu konzulicu Republike Turske u Mostaru. 
Objavljeno: 1. dec 2016. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 132 puta
Na osnovu Odluka Senata Univerziteta, 101-2404/16 i 101-2405/16 od 24.11.2016. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje KONKURS za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima- organizacionim jedinicama  Univerziteta  „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz". 


Objavljeno: 1. dec 2016. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 39 puta
Na osnovu Odluke Senata broj: 101-2403/16 od  24. 11. 2016. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA TEKSTA KONKURSA
za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima- organizacionim jedinicama Univerziteta  „Džemal Bijedić" u Mostaru

Poništava se dio teksta Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima- organizacionim jedinicama Univerziteta  „Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2016/2017. godini, raspisanog u dnevnim novinama „Dnevni Avaz" i objavljenog na web stranici Univerziteta www.unmo.ba, dana 2. 11. 2016. godine na osnovu Odluka Senata Univerziteta, broj: 101-2182/16 i broj: 101-2183 /16 od 27. 10. 2016. godine, na organizacionoj jedinici Agromediteranski fakultet u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanju docent  (napredovanje) za užu naučnu oblast „Mediteransko, ljekovito i začinsko bilje" iz razloga tehničke greške u nazivu uže naučne oblasti.– 1 izvršilac.

Ostali dio teksta Konkusa ostaje neizmjenjen.

Objavljeno: 30. nov 2016. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 73 puta
Građevinski fakultet učestvuje u  implementaciji ERASMUS+ projekta GEOWEB u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Povodom dana državnosti BiH, 24.11.2016. upriličena je svečana prezentacija donirane opreme na kojoj su osim Rektora i osoblja univerziteta, prisustvovali i kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te predstavnici stakeholdera sa područja grada Mostara.