Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (16,83 KB)

Objavljeno: 30. jun 2015. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 1484 puta
Na osnovu odluke Senata broj: 101-778/15 od 22.06.2015. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje DOPUNU KONKURSA za upis studenata u prvu godinu studija na visokoškolske ustanove Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2015/2016. godini
Objavljeno: 11. jun 2015. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 4333 puta
KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru i prijem redovnih studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2015/2016. godini.
Objavljeno: 28. aug 2015. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 67 puta
Rektor Univerziteta je 27.08.2015. donio Odluku br. 101-1-1017/15 o raspoređivanju radnika iz reda administrativno-tehničkog osoblja na radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Objavljeno: 16. jul 2015. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 202 puta
Kandidat mr.sc. Đani Rahimić javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Seizmička analiza oslonaca historijskih mostova" u srijedu 02.09.2015 godine u sali P101 na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić„ u Mostaru sa početkom u 12:00.
Objavljeno: 15. jul 2015. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 219 puta
Nina Bijedić, Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta, je od 07.07.2015 do 14.04.2015 u sklopu Mevlana programa razmjene bila na studijskoj posjeti na Ondokuz Mayis Univerzitetu u Samsunu.
Objavljeno: 19. jun 2015. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 1539 puta
Na Svečanom prijemu održanom 17.  06. 2015. godine Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona prof. Zlatko Hadžiomerović svečano je uručio Rješenje o akreditaciji Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Objavljeno: 8. jun 2015. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 304 puta
Peter Ainsworth, viši savjetnik za borbu protiv korupcije pri krivičnom odjeljenju Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država je u srijedu 03.06.2015. održao predavanje na temu - Istraživanje korupcije u javnom sektoru.
Objavljeno: 5. jun 2015. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 442 puta
Na osnovu člana 24. Pravilnika o magistarskim postdiplomskim studijama, Ekonomski fakultet OGLAŠAVA javnu odbranu magistarskog rada: Kandidat ADILA ŠUTA