Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Fakulteti
Institucije
Foto galerija
Novosti
Oglasna tabla
Linkovi
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (45,36 KB)


BH Telecom

Objavljeno: 8. feb 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 247 puta
Na osnovu Odluka Senata Univerziteta, 101-237/17 od 26.1.2017. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje KONKURS za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima-organizacionim jedinicama Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz".
Objavljeno: 6. feb 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 267 puta
Program obilježavanja 40 godina Univerziteta, čini niz manifestacija u mjesecu februaru, a zvanično počinju u ponedjeljak, 6. februara 2017. godine sa prijemom penzionisanih zaposlenika kod rektora.
Objavljeno: 17. feb 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 25 puta
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Natalije Kurtović pod nazivom: „Prevalencija deformiteta kičmenog stuba i povezanost sa morfološkim karakteristikama kod učenika uzrasta 11 i 12 godina” održat će se dana 24. 03. 2017. godine (petak) u 14 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.

Objavljeno: 15. feb 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 38 puta
Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Venere Simonović, pod nazivom:
„NUMERIČKA ANALIZA SEIZMIČKE OTPORNOSTI ZIDANIH ZGRADA PRIMJENOM SPOJEVA OD MIKROARMIRANOG BETONA I MEHANIČKIH DAMPERA"
Objavljeno: 11. feb 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 48 puta
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Aldijane Avdić pod nazivom: „Analiza distribucije genskih polimorfizama CYP2C9*3 i VKORC1 u populaciji sjeveroistočne Bosne” održat će se dana 15. 03. 2017. godine (srijeda) u 11 sati i 30 minuta na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.
Objavljeno: 10. feb 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 48 puta
Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Muamera Hodžića pod nazivom: "Nastanak i razvoj civilnog društva u postdeytonskoj Bosni i Hercegovini” održat će se dana 17. 03. 2017. godine (petak) u 13 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.
Objavljeno: 10. feb 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 251 puta
Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. sc. Alena Bajrića pod nazivom: "Ekološko-morfološke i fiziološke odlike balkanskog zlatnog vijuna (Sabanejewia balcanica Karaman, 1922) iz sliva rijeke Save” održat će se dana 17. 03. 2017. godine (petak) u 10 sati na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru u zgradi fakulteta, II sprat, sala za odbrane.
Objavljeno: 9. feb 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 156 puta
Manifestacija 40 godina Univerziteta kroz pisanu riječ i sliku, koja je organizirana u okviru obilježavanja 40. godišnjice postojanja i rada Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, održana je 08. 02. 2017. godine u Centru za kulturu.