Objavljeno: 22. apr 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 262 puta
Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 223. stav (4) Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, članom 19. tačka 14 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Objavljeno: 5. apr 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 471 puta
Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101-787/17 i 101-788/17 od 31.3.2017. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje KONKURS za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima - organizacionim jedinicama  Univerziteta  "Džemal Bijedić" u Mostaru.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz".
Objavljeno: 20. apr 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 312 puta
Na radionici su zaposleni Politehničkog univerziteta Porto održali prezentacije na teme: Obezbjeđenje kvaliteta u oblasti internacionalizacije u Portugalu, Internacionalizacija na PU Porto, Međunarodna razmjena studenata i osoblja, Upravljanje projektima, Međunarodni istraživački projekti i mogućnosti finansiranja, te Priznavanje akademskih kvalifikacija i regrutovanje i prijem inostranih studenata. Na ovoj radionici Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru su predstavljali prorektorica za međunarodnu saradnju prof. dr. Maja Kazazić i generalni sekretar Sanda Jelin Kajan. 
Objavljeno: 14. apr 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 588 puta
Državni univerzitet u Novom Pazaru je od 22.03. do 24.03.2017.  bio domaćin sastanka partnera u okviru Erasmus+ projekta KLABS "Creating the network of knowledge labs for sustainable and resilient environments". 
Objavljeno: 10. apr 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 169 puta

Javna odbrana magistarskog rada kandidata Semira Mehremića na temu „Integracija kinematskih parametara kretanja vozila u napredne mehatroničke sisteme za pomoć i veću sigurnost pri vožnji vozila ” održati će se u petak,8.4.2017. godine sa početkom u 11:30 sati u Amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.


Objavljeno: 10. apr 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 169 puta

Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Edine Gagula na temu „istraživanje uticajnih parametara izrade košuljice zrna različitih kalibara” održati će se u petak,12.4.2017. godine sa početkom u 12 sati u Amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

 

Objavljeno: 10. apr 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 147 puta

Javna odbrana magistarskog rada kandidata Asima Dželilovića na temu „Uticaj geometrija tiskača na dimenzije ležišta za kapislu i kvalitet proizvoda” održati će se u petak,7.4.2017. godine sa početkom u 10 sati u Amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.

 


Objavljeno: 31. mar 2017. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 263 puta
Javna odbrana  magistarskog rada Edina Šemića pod naslovom "Razvoj mehatroničkog sistema za hidrooblikovanje tankostjenih elemenata" održati će se u subotu, 8.4.2017. godine sa početkom u 10 sati u Amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.