Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (42,11 KB)


BH Telecom

Zdravstvena njega

Na nivou Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru se pokreće novi studijski program (I ciklus studija) pod nazivom Zdravstvena njega. Studijski program Zdravstvene njege obuhvata samostalnu i zajedničku njegu pojedinaca svih uzrasta, porodica, grupa i zajednica, bolesnih i zdravih – bez obzira na kontekst. Promovisanje i zalaganje za zdravu životnu sredinu, istraživanje, učestvovanje u kreiranju zdravstvene politike i upravljanje zdravstvenim sistemima i pacijentima, kao i edukacija su ključni elementi zdravstvene njege. Polje zdravstva je široko specijalizirano i fokusira se na osobe od najmlađih do najstarijih godina starosti.

Studijski program Zdravstvena njega podstiče razvoj i implementaciju novih pristupa u zdravstvu i obrazovanju mladog kadara u evropskom smijeru. Cilj studijskog programa se odnosi na razvoj generičkih i stručnih sposobnosti i znanja povezanih sa odnosom prema pacijenatu i zdravstvene njege i prakse, te okvirima nacionalinih servisa i kliničkih vodiča. Steći će se znanje o profesionalnoj i etičkoj zdravstvenoj njezi, visokim standardima njege, i rukovođenju i superviziji drugih zdravstvenih radnika. Kompetencije koje stiču studenati zdravstvene njege predstavljaju važno pitanje u zdravstvenom sistemu i dovode se u vezu sa profesionalnim standardima, sigurnosti pacijenata i kvalitetom zdravstvene njege.

Studijski program Zdravstvena njega je univerzitetski akademski dodiplomski studij, koji traje 4 akademske godine sa 240 ECTS i pet usmjerenja. Svršeni dodiplomanti će steći zvanje Bachelor medicinska sestra / tehničar sa navedenim odgovarajućim usmjerenjima: opće sestrinstvo, anestetičar-asistent, njega internističkih bolesnika, njega hirurških bolesnika, a za usmjerenje fizioterapija steći će zvanje Bachelor fizioterapeut.

U toku studiranja na studijskom programu Zdravstvena njega, studenti imaju mogućnost međunarodne saradnje i mobilnosti u okviru Erasmus Mundus Akcije 2, Erasmus + programa Key Action 1 i Mevlana programa, Republike Turske.

Svršeni studenti imaju otvorene perspektive u večine poslova u kliničkoj praksi, bolnici ili društvenim zajednicama, istraživanju, obrazovanju, menadžerskim ulogama ili nastaviti studij nakon sticanja kvalifikacije, često u specijalističkim oblastima, da bi napredovali u karijeri. 
Također, nakon ovog studija medicinska sestra može nastaviti obrazovanje na II ciklusu akademskog studija ili uposliti se u Inostranstvu.
 
eduroam