Live@EDU

Šta je STUDENT.UNMO.BA

Mail@student.unmo.ba omogućava studentima i alumni besplatan email sa 10 GB prostora, te 10 GB online prostora za dokumente, blogove, slike, planiranje događaja, alate za instant poruke i slično!
 
Osnovna funkcija:
- Veliki prostor za email (10 GB Outlook Live)
- 10 GB online prostora za Windows Live OneDrive
- Kolaborativni servisi kroz Office Live Workspace
- Office 365
- Kalednar
- Razmjena slika
 
Kako pristupiti:
- Outlook live - http://mail.student.unmo.ba/
- OneDrive - http://mail.student.unmo.ba/
 
 
Podaci za pristup:
Username: BROJ INDEKSA+@student.unmo.ba MB120001@student.unmo.ba
Password: JMBG 1111992150000
Email: BROJ INDEKSA+@student.unmo.ba MB120001@student.unmo.ba
Važi za studente čiji broj indeksa počinje sa slovima: A, E, G, H, M, N, P, a upisani su u akademsku 2014/2015. godinu.