Print verzija Posalji prijatelju Dodaj u Favorite
Home Page
Univerzitet
Institucije
Fakulteti
Foto galerija
Linkovi
Novosti
Oglasna tabla
Pročitaj MAIL

Registar zbornika radova

Registar.docx (41,55 KB)


BH Telecom
Prezentacijia naučno-istraživačkih i međunarodnih projektata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Objavljeno: 21. feb 2018. | Kategorija: Aktuelnosti | Pogledano: 568 puta
Povodom obilježavanja 41. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru 13. februara u 10 sati na Građevinskom fakultetu upriličena je prezentacija naučno-istraživačkih i međunarodnih projekata. Prezentirano je 10 naučno-istraživačkih radova.

1. Utjecaj anglosaksonskog prava na bosanskohercegovačko. zakonodavstvo i praksu: pregovaranje o krivici u FBiH 2003- 2015
2. Stanje i kretanje izvršenja krivičnog djela teške krađe čiji su počinioci punoljetne osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 2009. do 2013.       godine
3. Kondenzacijsko zavarivanje žica malog prečnika izrađenih od različitih materijala
4. Invertarizacija flore i faune i procjena biodiverziteta sliva rijeke Bune
5. Utvrđivanje stanja pretilosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području HNK-a
6. Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru
7. Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH)
8. Analiza strukture kapitala preduzeća zemalja Zapadnog Balkana - slučaj preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom
9. Pomološke karakteristike introdukovanih sorti trešnje na području Crne Gore i Hercegovine
10. Evaluacija i reprodukcija divljih orhideja, drijena i divlje kruške na području Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine

Voditelji projekata izložili su predmet, cilj i metodologiju istraživanja, pregled očekivanih rezultata i predstavili članove istraživačkih timova 

Također, predstavljeno je i 6 Erasmus+ projekata za jačanje kapaciteta visokoškolskih ustanova u kojima je Univerzitet partner:
1. Next Destination Balkans: Agrotourism Landscapes Development
2. Western Balkans Urban Agriculture Initiative
3. Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management and Heritage and Cultural Tourism (KulturWB) 
4. Modernising geodesy education in Western Balkans with focus on competences and learning outcomes (GeoWeb)
5. Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments
6. Strengthening of internationalisation in B&H Higher Education (STINT)

FSH_7262.jpg
(4,12 MB)

 
eduroam