Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene u ljetnom semestru 2022/23 n...

Oblast na koju se može nominavati je poljoprivreda, studenti - dva (2), mobilnost u svrhu predavanja - pet (5) mobilnost u svrhu osposobljavanja - pet (5).

Mogućnost razmjene na Vitautas Magnus Univerzit...

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno osoblje najmanje u zvanju docenta i redovni studenti prvog i drugog građevine, ekonomije, engleskog jezika, poloprivrede i informacijskih tehnologija.

NAJAVA: U petak konferencija "Organic agricultu...

U saradnji sa CULS Češkim Univerzitetom za prirodne nauke iz Praga Fakultetom za tropske agri-nauke, Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Agronomsko-prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru zajedno organizuju konferenciju "Organic agriculture in Western Balkan".

Konferencija će se održati u petak 11.11.2022.  u prostorijama Agronomskog-prehrambeno tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Produžen rok za nominaciju studenata na Univerz...

Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Oblasti na koje se moze aplicirati su poljoprivreda, jezici, ekonomija, turizam – studenti prvog ciklusa (2).