Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Posjeta ambasadora Arapske Republike Egipat

Univerzitet je danas posjetio Nj.E. Yasser Sorour, ambasador Arapske Republike E ...

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za...

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične saradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine otvoren je od 07. marta 2022. do 07. aprila 2022.  te se u tom periodu mogu podnositi  prijave  za finansiranje sa svim potrebnim  dokumentima.

Mogućnost razmjene na Fakultetu za tropsku polj...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno I nenastavno osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Oblasti na koju se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog i drugog ciklusa (2). U ovoj mreži iz BiH, je još uključen i Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni Burč Univezitet.