Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Polaganje cvijeća na spomen-bistu Džemala Bijed...

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru danas je započeo s manifestacijama u okvi ...

Kokurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih ...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Program obilježavanja 45. godišnjice rada i pos...

U ponedjeljak, 7.2.2022. godine, polaganjem cvijeća na spomen bistu Džemala Bije ...