Linkovi

EUA
Evropska univerzitetska asocijacija

Tempus
Program saradnje za podršku reformi visokog obrazovanja između zemalja članica EU i partnerskih država Centralne i Istočne Evrope

WUS Austrija
Svjetski univerzitetski servis Austrije, čije je djelovanje usmjereno na promociju prava na obrazovanje baziranog na akademskoj slobodi i autonomiji univerziteta

SUS
Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine

AINSEE
Akademska informaciona mreža za Jugoistočnu Evropu

NCP FP BiH
Sistema državnih kontakt tačaka za Okvirne programe Evropske unije u BiH (NCP FP BiH)

Springer Link
Springer Link
 

EBSCOhost
EBSCO Information Services je vodeći pretraživač e-časopisa i e-knjiga sa full-text bazama i popularnim bazama podataka drugih vodećih informacijskih providera.

COBISS.BH
COBISS Virtualna biblioteka BiH

Međunarodni forum Bosna
Međunarodni forum Bosna

IOP Electronic Journals
IOP Electronic Journals

CCMLL
Centar za modernizaciju kurikuluma i cjelozivotno ucenje (CCMLL)

EURAXESS Portal
Portal predstavlja ulaz u BiH EURAXESS mrežu uslužnih centara. EURAXESS mreža uslužnih centara Bosne i Hercegovine dio je evropske mreže .

International BURCH University Sarajevo
International BURCH University Sarajevo
 

Asocijacija Balkanskih univerziteta (BAU)
Asocijacija Balkanskih univerziteta (BAU)