KONKURS za izbor nastavnika i saradnika
Objavljeno: 15. aug 2017. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 2248 puta
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 101-1742/17  i broj: 101-1743/17 od 13. 7. 2017. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, raspisuje K O N K U R S za izbor nastavnika i saradnika na fakultetima-organizacionim jedinicama Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".

KONKURS AUGUST 2017.pdf
(674,97 KB)