KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Objavljeno: 1. sep 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 828 puta
Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-481/17 od 30.8.2017. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.
Konkurs za izbor dekana FHN-septembar 2107.pdf
(348,56 KB)