KONKURS / NATJEČAJ za upis studenta u prvu godinu studija-drugi rok
Objavljeno: 28. aug 2017. | Kategorija: Konkursi | Pogledano: 3169 puta
Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu , te odluke Senata Univerziteta broj: 101- 1740/17 od 13. 7. 2017. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport HNK, broj: 05-03-40-1725-1/17 od 19. 7. 2017. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija  na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2017/2018. godini(drugi upisni rok).Konkurs za upis studenata 2017-2018 - Drugi upisni rok 2.pdf
(581,3 KB)