Dan otvorenih vrata Ureda za podršku studentima s posebnim potrebama
Objavljeno: 28. maj 2014. | Kategorija: Bez kategorije | Pogledano: 1546 puta
U petak, 30.5.2014. godine u 11:00 u Amfiteatru 1 Ekonomskog fakulteta održati će se Dan otvorenih vrata Ureda za podršku studentima s posebnim potrebama na Univezitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru. Ured je osnovan u okviru Tempus projekta "Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju – EEQOPP".

Projekt je namijenjen unapređenju pristupa, zadovoljavanju potreba i prava te poboljšanju iskustva studiranja studenata i studentica s posebnim potrebama na svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. U kategoriju studenata s posebnim potrebama, prema definiciji Projekta, spadaju studenti sa: motoričkim poremećajima, oštećenjem sluha, ostećenjem vida, specifičnim teškoćama u učenju, mentalnim poremećajima, poremećajima govorno-jezičke komunikacije, hroničnim bolestima, rizikom kakva je pripadnost etničkoj manjini, studenti koji se nalaze u akademski nepovoljnom položaju i s niskim socio-ekonomskim statusom, koji imaju iskustvo nasilja, traume i sl. 

 

O nama

Vizija
Jednakost kroz različitosti (All different – all equal)

Misija
Potpuna integracija studenata s posebnim potrebama u sistem visokog obrazovanja na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

O projektu

Ured za podršku studentima s posebnim potrebama nastao je u okviru Tempus projekta "Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju" (EQOPP) (2011-2014).

 Facebook