Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Uposlenici Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, u ulozi nosilaca ili saradnika, uzimaju aktivno učešće na brojnim domaćim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima finansiranim od strane Europske unije, institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika privrede. Neke od aktivnih ili završenih projekata možete pronaći u narednoj listi.

Naziv projekta

Istraživanje pomoloških karakterisitka introdukovanih kultivara breskve (Prunus persica L.) u ekološkim uslovima submediteranske Hercegovine

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2011

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Integritet i vijek konstrukcije u toku eksploatacije

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2010

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Mašinski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Ocjena opasnosti od loma zavarenih konstrukcija

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2010

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Mašinski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Istraživanje bioloških i privrednih karakteristika kultivara smokve (Ficus carica L.) na prostoru submediteranske Hercegovine

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2010

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta