Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Uposlenici Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, u ulozi nosilaca ili saradnika, uzimaju aktivno učešće na brojnim domaćim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima finansiranim od strane Europske unije, institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika privrede. Neke od aktivnih ili završenih projekata možete pronaći u narednoj listi.

Naziv projekta

Invertarizacija flore i faune i procjena biodiverziteta sliva rijeke Bune

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2017

Trajanje (mjeseci)

12 mjeseci

Koordinator

Nastavnički fakultet

Tip projekta

Naučnoistraživački

Naziv projekta

Evaluacija i reprodukcija divljih orhideja, drijena i divlje kruške na području Republike Slovenije i BiH

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2016/17

Trajanje (mjeseci)

24

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Pomološka proučavanja introdukovanih sorti trešnje na području Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2016/17

Trajanje (mjeseci)

24

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Alimentacija djece u domaćojsudskoj praksi i praksi Evropskogsuda za ljudska prava

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2013

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Pravni fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Valorizacija značaja autohtonihvrsta za uređenje gradskih zelenih površina

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2013

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Komprativna analiza biološko-hemijskih karakteristika introdukovanihkultivaratrešnje (Prunus avium L.) na prostorusubmediteranske Hercegovine

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2013

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Uticaj eksploatacionih uslova na ponašanje gumene trake trakastih transportera

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2012

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Mašinski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Integritet konstrukcije pri djelovanju niskocikličnog zamora

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2012

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Mašinski fakultet

Tip projekta