Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Uposlenici Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, u ulozi nosilaca ili saradnika, uzimaju aktivno učešće na brojnim domaćim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima finansiranim od strane Europske unije, institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika privrede. Neke od aktivnih ili završenih projekata možete pronaći u narednoj listi.

Naziv projekta

Inventarizacija i monitoring životnih zajednica vodenog ekosistema Buško jezero

Linija finansiranja

Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2018

Trajanje (mjeseci)

12 mjeseci

Koordinator

Nastavnički fakultet

Tip projekta

Naučnoistraživački

Naziv projekta

Utvrđivanje stanja pretilosti djece osnovnoškolskog uzrasta na području HNK-a

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2017

Trajanje (mjeseci)

12 mjeseci

Koordinator

Nastavnički fakultet

Tip projekta

Naučnoistraživački

Naziv projekta

Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2017

Trajanje (mjeseci)

12 mjeseci

Koordinator

Nastavnički fakultet

Tip projekta

Naučnoistraživački

Naziv projekta

Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH)

Linija finansiranja

EU Okvirnog Programa Horizon 2020

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2017

Trajanje (mjeseci)

48 mjeseci

Koordinator

Wageningen University and Research Centre Livestock Research, Wageningen University and Research Centre

Tip projekta

COST Action

Naziv projekta

Invertarizacija flore i faune i procjena biodiverziteta sliva rijeke Bune

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2017

Trajanje (mjeseci)

12 mjeseci

Koordinator

Nastavnički fakultet

Tip projekta

Naučnoistraživački

Naziv projekta

Evaluacija i reprodukcija divljih orhideja, drijena i divlje kruške na području Republike Slovenije i BiH

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2016/17

Trajanje (mjeseci)

24

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Pomološka proučavanja introdukovanih sorti trešnje na području Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2016/17

Trajanje (mjeseci)

24

Koordinator

Agromediteranski fakultet

Tip projekta

Naziv projekta

Alimentacija djece u domaćojsudskoj praksi i praksi Evropskogsuda za ljudska prava

Linija finansiranja

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Institucija

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Godina početka

2013

Trajanje (mjeseci)

12

Koordinator

Pravni fakultet

Tip projekta