Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Međunarodna i međuuniverzitetska suradnja Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru se ostvaruje u okviru aktivnosti temeljenih na bilateralnim ugovorima, u okviru međunarodnih univerzitetskih mreža, međunarodnih projekata Europske komisije, te drugih aktivnosti.

Univerzitet ima potpisane bilateralne ugovore o saradnji sa 32 univerziteta u 19 država. Posebno ističemo učestvovanje Univerziteta „Džemal Bijedić“ u programu Erasmus u okviru kojega se realizira međunarodna razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. U posljednje 4 godine sklopljeno je više od 30 Erasmus ugovora koji predstavljaju dobar temelj za razvoj međunarodne suradnje s tendencijom proširenja na saradnju na naučnim i stručnim istraživačkim projektima, kao i organiziranje zajedničkih konferencija i lejtnih škola.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru učestvuje u radu sljedećih asocijacija i mreža: European University Association, UniAdrion, AINSEE i BUA.

Kao institucija visokog obrazovanja Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru nastoji da podstakne stvaranje okruženja u kojem će se studenti i akademsko osoblje razvijati kako na privatnom tako i na profesionalnom polju. Cilj Univerziteta je svakodnevno ohrabrenje studenata da razvijaju svoje sposobnosti u globalnom okruženju i da im pomogne u izgradnji temelja kako bi postali budući istraživači i kreativni umovi koji će biti u stanju da doprinose razvoju društva u Bosni i Hercegovini.

Vizija Kancelarije za međunarodnu saradnju jeste stvoriti 'međunarodni kampus' kao mjesto susreta različitih kultura i nacija gdje će se studenti osjećati sigurno da pređu granicu pr

osjeka i zakorače u svijet nauke koja ne priznaje bilo kakvu vrstu ograničenja i ne prihvata strah od neuspjeha, imajući u vidu da upravo studenti treba da budu nosioci promjena.

Fokus Kancelarije za međunarodnu saradnju su prvenstveno studenti. Promovisanjem mobilnosti studenta želimo ih ohrabriti da razviju međunarodne kompetencije u svijetu globalizacije, će im pružiti niz mogućnosti kako u profesionalnom tako i privatnom životu. Svi profesori i studenti koji izaberu Univerzitet za svoju destinaciju mobilnosti obogaćuju akademski život kampusa i doprinose promovisanju internacionalizacije na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.