Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana radionica u sklopu ERASMUS+ SWARM projekta

U periodu od 8. 5. do 10.5. 2019. godine na Univerzitetu BOKU u Beču (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna) održana je radionica na temu: Inovativna praksa u sektoru voda Evropske unije - barijere i mogućnosti", u sklopu Erasmus+ Capacity building projekta „Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders“ (SWARM).

Koordinator projekta je Univerzitet u Nišu (Srbija), a od evropskih partnera uključeni su University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Beč (Austrija), Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Oslo (Norveška), Aristotle University of Thessaloniki (AUTh; Grčka), University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia (Bugarska), Sveučilište u Rijeci (UNIRI; Hrvatska), Universidade de Lisboa, Portugal.
Od partnera iz zemalja zapadnog Balkana, pored Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara, učestvuju i Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Novom Sadu (Srbija), Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica, Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca, Univerzitet Crne Gore, te Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine”, Novi Sad.

 Predstavnici Univerziteta koji su učestvovali na održanoj radionici bili su doc. dr. Edin Šunje i v. asst. mr. Merima Salčin.
Jedan od ciljeva ovog projekta je edukacija stručnjaka za upravljanje vodnim resursima u zemljama zapadnog Balkana, a u skladu s nacionalnim i vuropskim pravilima.

Više o projektu moguće je pronaći web stranicihttp://www.swarm.ni.ac.rs/