Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Granada
Granada

Mogućnost razmjene nastavnog i administrativnog osoblja na Univerzitetu u Granadi

Nominovati se može samo stalno uposleno administrativno i nastavno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su one oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi i koje su podudarne sa oblastima koje se izučavaju na Univerzitetu "Džemal Bijedić” u Mostaru. Kvota određena od strane Univerziteta u Granadi je dva.

Zainteresovano nastavno i administrativno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Granadi treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 17.05.2019. godine.

Mobilnosti se moraju realizovati do 31.07.2019.