Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
KU Lil
KU Lil

Mogućnost razmjene nastavnog i administrativnog osoblja na Katoličkom Univerzitetu u Lilu

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i administrativno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Oblasti za koje je moguće aplicirati su IT, biologija, građevina, mašinstvo, poljoprivreda, biznis i admoinistracija, pravo. Kvota će se odrediti u skladu sa budžetom koji je odobren Katoličkom Univerzitetu u Lilu kao koordinatoru programa.

Zainteresovano nastavno i administrativno osoblje koje žele da ostvari razmjenu na Katoličkom Univerzitetu u Lilu treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 20.05.2019. godine.