Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor člana Upravnog odbora na Univerzitetu iz reda zaposlenika

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i to:
- iz reda zaposlenika (stalno zaposlenih) sa organizacionih jedinica Fakulteta informacijskih tehnologija, Mašinskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Rektorata Univerziteta – 1 (jedan) član.