Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Univerzitet u Lleidi
Univerzitet u Lleidi

Stipendije na master programu Univerziteta u Lleidi

Stipendija uključuje puni trošak registracije, administrativnih taksi, osiguranje te 2000€ za hranu i smještaj. Isplaćivati u dvije rate - prva od 1000€ pri dolasku, a druga rata pri početku drugog semestra.

Svi kandidati dužni su pribaviti zdravstveno osiguranje, te platiti troškove taksi prije upisa.

Sve aplikacije će se ocjenjivati prema sljedećim kriterijima:
• Prepis ocjena (do 4 boda)
• CV (3 boda)
• Kandidati sa akademskim zvanjem na jednom od univerziteta sa kojima Univerzitet u Lleidi ima potpisan sporazum. ( 0.5 bodova)

Apliciranje se vrši elektronskim putem. Aplikacijski formular i više informacija na linku: http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/masters/#collapse-cd733e69-fce9-11e6-982d-005056ac0088-1-1-1

Krajnji rok za apliciranje je 5.april 2019.godine.