Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Univerzitet u Leonu
Univerzitet u Leonu

Mogućnosti razmjene akademskog i administrativnog osoblja na Univerzitetu u Leonu, Španija u ljetnom semestru akademske 2018/19

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa Univerzitetom u Leonu u ljetnom semestru akademske 2018/19.

Kvota za akademsko osoblje je 2 dok je kvota za administrativno osoblje je 2.

Svi zainteresovano akademsko i administrativno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Leonu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za akadenmsko i administrativno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku)

Link za Univerzitet u Leonu: www.unileon.es/internacional

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 29.03.2019.