Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
7. međunarodna ljetna škola u Mostaru
7. međunarodna ljetna škola u Mostaru

Završena Sedma međunarodna ljetna škola u Mostaru

Završnim ispitom u subotu 15.06.2019. godine završena je Sedma međunarodna ljetna škola u Mostaru.

     

Ove godine, ljetna škola je na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru okupila osamdeset studenta iz Norveške, BiH, SAD, Kanade, Švicarske, Španije i Italije koji su od 03.06. do 15.06. 2019. godine pohađali predavanja iz socijalnog poduzetništva i međunarodnih ljudskih prava.

Predavanja iz međunarodnih ljudskih prava su se fokusirala na najozbiljnije međunarodne zločine do se kroz socijalno poduzetništvo razvijao projekat integracije osoba sa posebnim potrebama.

Studenti socijalnog poduzetništva su u sklopu svojih predavanja posjetili Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ i Caritas Mostar.

    

Također, studenti su tokom ljetne škole imali priliku upoznati se Mostarom i njegovim okolinom. Osim stare jezgre grada, posjetili su Blagaj i Kravice.