Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor dekana na Fakultetu humanističkih nauka

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-332/19 od 13.06.2019. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje
                                                      KONKURS
za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.