Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Podrška projektu "Mostar - Evropska prijestolnica kulture 2024."

U utorak, 9.7. 2019. godine potpisan je sporazum o saradnji na projektu “Mostar – Evropska prijestolnica kulture 2024. (EPK 2024)” između Grada Mostara (gradonačelnika g. Ljube Bešlića) i Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru (rektora, prof. dr. Elvira Zlomušice), kojim se predviđa uzajamna podrška u realizaciji ovog iznimno važnog projekta. Naime, u predstojećih pet godina, ovim se projektom može značajno doprinijeti razvoju grada Mostara, čvršćoj saradnji institucija, turizmu i uopće kulturnom afirmisanju.

Istovremeno, sporazum o saradnji potpisan je i između Grada Mostara i Sveučilišta u Mostaru (rektora, prof. dr. Zorana Tomića), uz prisustvo predstavnika drugih važnih kulturnih institucija grada Mostara. Saradnja Univerziteta, Sveučilišta i Grada će, između ostalog, biti ostvarena na području naučno-istraživačkog i umjetničkog rada u okviru univerziteta, ERASMUS programa, razvoja publike i angažmana studenata-volontera, a sa ciljem kvalitetnije realizacije projekta, uvođenja ERASMUS predmeta iz oblasti kulture, te pomoći u animiranju i edukaciji posjetilaca kulturnih događaja kroz osnivanje aktivnih radnih timova studenata/ica, profesor(ic)a i članova/članica Tima Mostar 2024.