Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbore u zvanja

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata Univerziteta broj: 101 - 1693/19 od 28.06.2019. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

K O N K U R S
za izbor u zvanje